Cuadrilla de Salvatierra S/N
01013 Vitoria - Gasteiz
info@idarte.eus +34 945 12 33 95

Ikasketak

Barne Diseinua

Funtsezko garrantzia ematen zaie espazioei, lan zehatz batzuk aurrera eramateko orduan.

Barne Diseinuko ikasketak barne espazioak teorian eta praktikan antolatzeko proiektuak planifikatzeari eta garatzeari buruzkoak dira. Ikasketa horiek bukatzean, titulu ofizial bat jasoko duzu eta, titulu horrekin, izango duzu instituzioek, enpresek edo bezero pribatuek zu kontratatzeko aukera. Enkarguak anitzak izan daitezke: egongela baten iluminazioa, feria-stand bat sortzea, erakusleiho bat apaintzea edo museo bat barrutik erabat planifikatzea esate baterako.

Ikasleak espazioen girora, iluminaziora, eraikuntza-materialetara eta eraikinen hornikuntza teknologikora ohitzen saiatzen gara eta, horretarako, lankidetza-lana eta ikaskuntzan autonomiarekin aritzea sustatzen ditugu.

1o
Asignaturas
Duración
Créditos
Ciencia aplicada al diseño anual 4
Materiales anual 6
Tecnología interiorismo I anual 8
Fundamentos de diseño anual 10
Color básico anual 4
Dibujo artístico anual 6
Sistemas de representación anual 6
Tecnología digital anual 4
Forma y volumen anual 6
Historia y teoría de las artes,
la arquitectura
y el diseño
anual 6
TOTAL 60
2o
Asignaturas
Duración
Créditos
Construcción I cuatrimestral 5
Construcción II cuatrimestral 5
Instalaciones eléctricas
y de comunicación
cuatrimestral 2
Instalaciones sanitarias cuatrimestral 2
Tecnología interiorismo II anual 8
Fotografía y audiovisuales anual 4
Proyectos I cuatrimestral 9
Proyectos II cuatrimestral 9
Organización y márketing anual 4
Historia del diseño de interiores anual 6
Cultura del diseño anual 6
TOTAL 60
3o
Asignaturas
Duración
Créditos
Acústica e iluminación cuatrimestral 3
Instalaciones de climatización cuatrimestral 3
Construcción III cuatrimestral 6
Construcción IV cuatrimestral 6
Diseño bioclimático cuatrimestral 2
Control de calidad cuatrimestral 2
Mediciones y presupuestos I cuatrimestral 3
Mediciones y presupuestos II cuatrimestral 3
Normativa y Diseño cuatrimestral 2
Proyectos III cuatrimestral 9
Proyectos IV cuatrimestral 9
Seguridad y salud cuatrimestral 2
Orientación profesional anual 4
Optativas LC 6
TOTAL 60
4o
Asignaturas
Duración
Créditos
Diseño escénico y eventos I LC 4
Diseño escénico y eventos II LC 4
Gestión y control de obra LC 2
Maquetismo virtual LC 6
Proyecto y documentación LC 2
Optativas LC 6
Prácticas externas LC 18
Trabajo fin de grado LC 18
TOTAL 60

Diseinu Grafikoa

Ikusteak, batez ere, lehentasuna duen gizarte batean, oso inportantea da garapen teknologikoak eta berorren ondorioek dakarkiguten aldaketa azeleratu eta geldiezinaren komunikazio-erronkei behar bezala aurre egin ahal izatea.

Ikustearen bidezko komunikazioa optimizatzea, elementu tipografikoen, kolorearen, espazioaren eta irudiaren bidez eta bitarteko artistiko eta teknologikoak erabiliz, da Diseinu Grafikoko profesionalaren lana.

Haren jarduera ikusteko komunikazioak, talde sozial zehatz batzuei komunikatzeko edozein bitartekoren bidez mezu espezifikoak helarazteko, proiektatzean datza.

Kartel batek, aldizkari digital edo analogiko batek, trafiko-seinale batek, bilgarri batek eta aplikazio edo webgune baten interfazeak mezu bat edo bat baino gehiago helarazten dituzte eta mezu horiek diseinatzaile baten ahalegin kontzeptual eta sortzailearen emaitza dira. Ikasketa horiek bukatzean, titulu ofizial bat jasoko duzu eta titulu horrekin izango duzu instituzioek, enpresek edo bezero pribatuek zu kontratatzeko aukera.

Ikasleak komunikazio-hizkuntza eta teknika desberdinak interpretatu eta behar bezala erabiltzera, lankidetzan aritzera eta ikasteko prozesuan autonomoak izatera ohitzen saiatzen gara.

1o
Asignaturas
Duración
Créditos
Fundamentos de Diseño anual 10
Introducción a la tipografía anual 5
Comunicación, metodología y productividad anual 2
Dibujo artístico anual 6
Sistemas de presentación anual 6
Color básico anual 4
Forma y volumen anual 6
Tecnologia digital anual 4
Historia y teoria de las artes,
la arquitectura y el diseño
anual 6
Ciencia aplicada al diseño anual 4
Medios informáticos para
el diseño gráfico I
anual 7
TOTAL 60
2o
Asignaturas
Duración
Créditos
Color II cuatrimestral 2
Impresión cuatrimestral 2
Medios informáticos para
el diseño gráfico II
cuatrimestral 5
Medios informáticos para
el diseño gráfico III
cuatrimestral 5
Fotografía y audiovisuales anual 4
Proyectos de diseño gráfico I cuatrimestral 7
Proyectos de diseño gráfico II cuatrimestral 7
Filosofia y estética anual 4
Tipografia y maquetación anual 8
Gestión del diseño anual 4
Historia del diseño gráfico anual 6
Cultura del diseño anual 6
TOTAL 60
3o
Asignaturas
Duración
Créditos
Medios informáticos
para el diseño gráfico IV
cuatrimestral 5
Medios informáticos
para el diseño gráfico V
cuatrimestral 5
Fotografía cuatrimestral 5
Medios informáticos
para el diseño gráfico VI
cuatrimestral 5
Medios informáticos
para el diseño gráfico VII
cuatrimestral 5
Proyectos III cuatrimestral 7
Proyectos IV cuatrimestral 7
Competencias emocionales
para el diseñador gráfico
cuatrimestral 3
Gestión del diseño gráfico anual 4
Optativas LC 14
TOTAL 60
4o
Asignaturas
Duración
Créditos
Optativas LC 24
Prácticas externas LC 18
Trabajo fin de grado LC 18
TOTAL 60

Argazkigintza

Argazkigintzaren jatorrizko obra, norberaren proiektuetarako edo enkarguetarako, egiten ikasiko duzu.

Zure ikasketak bukatzean, izango duzu fotoperiodizitatean, modako argazkigintzan, arkitekturan, barne-diseinuan eta publizitatean lan egiteko aukera. Halaber, zeure obra arte-eremu batean gauzatu ahal izango duzu.

1o
Asignaturas
Horas
lectivas
Créditos
ECTS
Fundamentos de la representación
y la expresión visual
128 8
Teoría de la imagen 64 5
Medios informáticos 192 12
Historia de la fotografía 96 6
Teoría fotográfica 96 5
Técnica fotográfica 224 13
Proyectos de fotografía 160 11
2o
Asignaturas
Horas
lectivas
Créditos
ECTS
Teoría fotográfica 100 5
Técnica fotográfica 150 8
Lenguaje y tecnología audiovisual 200 10
Proyectos de fotografía 200 13
Proyecto integrado 90 10
Formación y orientación laboral 50 3
Iniciativa emprendedora 50 3

Ilustrazioa

Narrazio grafikora eta ikustearen bidezko komunikaziora aplikatutako ilustrazio tradizional eta garaikidearen teknikak eta prozesuak ikasiko dituzu.

Zure ikasketak bukatzean, izango duzu diseinua, argitaletxeena, ikus-entzunezkoa, moda, zientzia, arkitektura edo teknika bezalako sektoreetan ilustrazioak egiteko aukera.

1o
Asignaturas
Horas
lectivas
Créditos
ECTS
Fundamentos de la representación y la expresión visual 128 8
Teoría de la imagen 64 5
Medios informáticos 192 12
Fotografía 96 5
Historia de la ilustración 96 6
Dibujo aplicado a la ilustración 192 12
Técnicas de expresión gráfica 192 12
2o
Asignaturas
Horas
lectivas
Créditos
ECTS
Dibujo aplicado a la ilustración 75 4
Representación espacial aplicada 125 6
Técnicas de expresión gráfica 100 5
Producción gráfica industrial 75 4
Técnicas gráficas tradicionales 75 4
Proyectos de ilustración 200 13
Proyecto integrado 90 10
Formación y orientación laboral 50 3
Iniciativa emprendedora 50 3

Animazioa

Narrazio grafikora eta ikustearen bidezko komunikaziora aplikatutako animazio tradizional eta garaikidearen teknikak eta prozesuak ikasiko dituzu.

Zure ikasketak bukatzean, zine animatu tradizionalean, digitalean, bidimentsioko edo tridimentsiokoan lan egin dezakezu.

1o
Irakasgaiak
Oduak
ECTS kredituak
Ikusizko irudikapenaren eta adierazpenaren funtsak 128 8
Irudiaren teoria 64 5
Bitarteko informatikoak 192 12
Argazkigintza 96 5
Animazioaren historia 96 6
Marrazkia animazioari aplikatuta 128 7
Animazio-teknikak 128 8
Animazio proiektuak 128 9
2o
Irakasgaiak
Orduak
ECTS kredituak
Marrazkia animazioari aplikatuta 75 4
Animazio-teknikak 100 5
Ikus-entzunezko hizkuntza eta teknologia 200 10
Gidoia eta narrazio-egitura 75 4
Animazio-proiektuak 200 13
Proiektu integratua 90 10
Laneko prestakuntza eta orientabidea 50 3
Enpresa eta ekimen sortzailea 50 3
Designed by © IDarte. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel